• SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN
  • SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN

   Xây dựng C'land trở thành một doanh nghiệp thi công xây lắp và đầu tư dự án hàng đầu của thủ đô, với mục tiêu tăng trưởng bền vững, đảm bảo lợi ích của nhà nước, các đối tác, cổ đông và người lao động.
   Con người là nguồn lực quan trọng nhất của C'land. Đoàn kết, kỷ luật, hợp tác và phát huy sáng tạo trong công việc là giá trị cốt lõi và truyền thống văn hóa của C'land.
   C'land luôn quan tâm đến lợi ích của khách hàng, không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
   Hợp tác trên tất cả các lĩnh vực để tạo ra những sản phẩm có chất lượng, hiệu quả, các bên cùng có lợi là phương châm hoạt động của C'land.
   Cuối cùng C'land luôn quan tâm đến lợi ích của cộng đồng, mong muốn được đóng góp nhiều cho xã hội.

   HỢP TÁC CÙNG CLAND

   Chúng tôi liên kết với rất nhiều các đối tác trong cả nước, tận dụng hiệu quả mạng lưới các nhà cung ứng, thầu phụ chuyên môn cao để đạt được mục tiêu công việc một cách hiệu quả nhất.

   “Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau”. CLAND mong muốn xây dựng những mối quan hệ hợp tác chiến lược để cùng nhau tiến xa hơn, tiến mạnh mẽ hơn. Hãy nhanh chóng tham gia cùng với chúng tôi !

   xem chi tiết

 • HỢP TÁC CÙNG CLAND
 • Đối tác - khách hàng